Lokalizacja nieszczelności powstałych w przewodach kominowych


Badania termowizyjne poznań kojarzą się przede wszystkim ze sprawdzaniem szczelności instalacji cieplnej czy izolacji termicznej założonej na murach budynku. Jednak kamery termowizyjne poznań mogą być także wykorzystywane do lokalizowania nieszczelności powstałych w przewodach kominowych. Tego typu zlecenia wykonywane są na prośbę zarówno właścicieli domów, jak i bloków mieszkalnych. Wiadomo, bowiem, że szczelny przewód kominowy odgrywa bardzo ważną rolę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom ogrzewanych w zimie budynków.

Kiedy już uda się ustalić, w jakich miejscach przewodu kominowego powstały jakieś nieszczelności, to wówczas pomiary kamerą termowizyjną poznań mogą pomóc w opracowaniu planu naprawczego i jego realizacji. Przy okazji pracownicy wykonujący pomiary termowizyjne poznań mogą sprawdzić szczelność różnych domowych instalacji, jeżeli będą podejrzewać, że mogą one również przyczyniać się do powstawania w budynku jakichś zadymień podczas palenia w piecu.